Ziekteverzuim: de rechten en plichten van werkgevers

Verzuim is een kostbare zaak voor werkgevers. Wie fouten maakt, komt vaak voor nog veel hogere kosten te staan.
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het daarom in ieders belang dat alle procedures zorgvuldig worden doorlopen. In deze download, gebaseerd op de Praktijkgids Arbeidsrecht, vind je de rechten en plichten van werkgevers.

In deze GRATIS download lees je over:

✅ Wat mag je vragen bij een ziekmelding?
✅ Vangnetregelingen
✅ Loondoorbetaling bij ziekte
✅ Re-integratie en plan van aanpak
✅ Ontslagbescherming zieke werknemer

Vul je gegevens in en ontvang de GRATIS download 'Ziekteverzuim: de rechten en plichten van werkgevers' >>

Ja, ik wil graag deze GRATIS download ontvangen