RI&E: Compleet

 

 

Doel, instrumenten, uitvoering, plan van aanpak en toetsing

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de methodiek voor vrijwel elke activiteit op het gebied van risicomanagement en arbeidsomstandigheden. Op basis van deze inventarisatie zijn planmatig maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ergonomisch meubilair of computerapparatuur, goede afzuiging in laboratoria of aanpassingen in de werkorganisatie om werkdruk beheersbaar te maken. Het hebben van een RI&E met een plan van aanpak is een verplichting vanuit de Arbowet.

Bent u op zoek naar een compleet overzicht van de Risico Inventarisatie en - evaluatie? Deze whitepaper geeft u een praktijkgericht stappenplan. Van uitvoering tot aanpak tot toetsing.

RI&E: Compleet - 5 hoofdstukken
Inleiding, doel en aanpak
Instrumenten
Uitvoering
Plan van Aanpak
Toetsing