Checklist globale basis-RI&E

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. Daardoor schiet de risicio-inventarisatie en -evaluatie er nog weleens bij in.

Toch staat het uitvoeren van een RI&E al sinds 1 januari 1994 in de wet en is verplicht voor alle werkgevers behalve zzp’ers. Het blijkt dat ondernemers de RI&E vaak zien als een moetje en er weinig zin in hebben. Wilt u aan de slag met de RI&E, maar weet u even niet hoe?

Deze checklist geeft ondersteuning bij de uitvoering van een globale basis risico-inventarisatie en -evaluatie. Onderstaande onderdelen uit de RI&E loopt u door:
Arbozorg
Werk- en rusttijden
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkplek
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Brandbare en ontvlambare stoffen
Handgereedschappen
Draagbaar elektrisch gereedschap
Schiethamers
Vergrendelen en afsluiten van apparatuur
Besloten ruimten
Elektriciteit
Fysieke belasting
Fysische factoren
Psychische belasting