De Arbowet in de praktijk

 

Voldoet uw bedrijf aan de nieuwe Arbowet? Het zou wel moeten, want die wet is al sinds 1 juli 2017 van kracht. Echter, volgens een peiling van het ministerie van SZW kampen veel werkgevers met een gebrek aan kennis. Daarom zet deze whitepaper de belangrijkste veranderingen op een rij. De whitepaper geeft een overzicht van de verplichtingen en de knelpunten van de nieuwe Arbowet. Ze worden toegelicht door Anne van Putten, programmamanager van het meerjarige programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg bij het ministerie van SZW.

Wat is eigenlijk het probleem en kan het ook anders? Wie zijn erbij betrokkenen? Wat is hun rol en wat zijn de ideeën hierover van  SZW?