Whitepaper Arbeidsveiligheid

Hoe staat het met de arbeidsveiligheid in ons land? Arbo>> sprak erover met de redactie van de Praktijkgids Arbeidsveiligheid, nog steeds hét standaardwerk over arbeidsveiligheid. Als ervaringsdeskundigen hebben zij een heldere visie op het gevoerde beleid en op de soms weerbarstige praktijk. 

"Veiligheid hoort in het DNA van de vakman te zitten". Maar we moeten wel realistisch blijven. "Vraag niet het onmogelijke en houd veiligheidsvoorschriften actueel en werkbaar". Hoe krijg je dat voor elkaar? Download de whitepaper en lees de tips van Peter Ladage, Dirk Muis en Mart van der Steeg.

Hoe staat het met de arbeidsveiligheid in ons land?